Domanda 81, Aerodinamica - Deltaplano & Parapendio

6kg./mq.
9kg./mq.
3kg./mq.