Domanda 35, Lingua Italiana - PPL - Fonia Aeronautica

2342 KHz
2182 KHz
3162 KHz
2162 KHz