Domanda 124, Navigazione - PPL(A) - Licenza Pilota Privato (Aerei)

QTE - QDM
QUJ - QDR
QTE - QUJ
QDR - QTE