Domanda 3, Prestazioni e limitazioni umane - PPL(H) - Licenza Pilota Privato (Elicotteri)

verso i 3.000 feet
poco oltre i 10.000 feet
oltre i 10.000 mt
verso i 5000 feet