Domanda 7, Comunicazioni - SPL - Licenza Pilota di Aliante

HF = 3000; 30000 KHz
UHF = 300; 3000 MHz
VHF = 30; 300 MHz
VHF = 30; 300 KHz