Domanda 60, Meteorologia - SPL - Licenza Pilota di Aliante

strati; stratocumuli; nembostrati; cumuli
strati; stratocumuli; nembostrati
strati; stratocumuli; nembostrati; cumulonembi
cumuli; cumulinembi; cirrostrati