Domanda 72, Meteorologia - SPL - Licenza Pilota di Aliante

nubi basse (base fino a 2000 m); nubi medie (base da 2000 m a 6000 m); nubi alte (base oltre i 6000 m)
nubi basse (base fino a 2000 ft); nubi medie (base da 2000 a 6000 ft); nubi alte (base oltre i 6000 ft)
nubi basse (base fino a 1000 ft); nubi medie (base da 1000 a 5000 ft); nubi alte (base oltre i 5000 ft)
nubi stratiformi; nubi cumuliformi; nubi cirriformi