Domanda 37, Meterologia - VDS Ultraleggero a Motore

Strati, stratocumuli, nembostrati, cumuli
Strati, stratocumuli, nembostrati
Strati, stratocumuli, nembostrati, cumulonembi
Cumuli, cumulonembi, cirrostrati