Domanda 481, Meteorology - ATPL - Airline Transport Pilot license

September, October, November
February, March, April
December, January, February
July, August, September